Igazgatóság

Mgr. Szarka Andrea

igazgató, alsó tagozat, etikai nevelés

Mgr. Nothart Erika

igazgatóhelyettes, magyar nyelv – esztétikai nevelés

Pedagógusok

Mgr. Alt István

testnevelés – zenei nevelés

Mgr. Bósa Zsolt

kémia – biológia

Bréda Kornélia

nevelőnő

Mgr. Dukony Szilvia

szlovák nyelv – etikai nevelés

PaedDr. Farkas Zsolt

esperes - plébános

Mgr. Kovács Erika

alsó tagozat, angol nyelv

PaedDr. Könözsi Éva

matematika – kémia

Mgr. Kunyik Éva

alsó tagozat

Mgr. Nagy Dorottya

angol nyelv – magyar nyelv

Mgr. Polák Péter

matematika – fizika

Skronka Izabella

nevelőnő

Mgr. Skrován Gabriella

alsó tagozat, angol nyelv

Mgr. Valient Malvin

angol nyelv – szlovák nyelv

Egyéb alkalmazottak

Bc. Štégmár Katrin

gazdasági felelős

Surányi Monika

takarítónő

Turcsik Éva

takarítónő